1. Konferencija liderstva u poslovanju

Naslovna  |  Govornici  |  Prijava rada  |  Nagrade  |  Program  |  Odbori  |  Informacije


Prijavom na konferenciju i uplatom kotizacije, firme učesnice dobijaju mogućnost:

učešća na konferenciji KoISO, prijave, objavljivanja i recenzije rada, diskusije o navedenim temama i trendovima u poslovanju, upoznavanja sa prisutnima i razmene kontakata, kao i besplatno učešće na radionicama:

 • Kvalitet u hotelijerstvu i

 • Uticaj tranzicije standarda serije ISO 9001 i ISO 14001.

Prijave se mogu izvršiti na telefon +381 33 02 451 ili na mail: office@projectland.rs

Opšti podaci o prijavi radova:

 • Radovi se dostavljaju na srpskom ili engleskom jeziku

 • Konačni radovi treba da budu dostavljeni u formi koja je propisana MATRICOM RADA.

 • Konačni radovi treba da budu dostavljeni elektronskim putem na e-mail adresu: office@projectland.rs.

 • Svi radovi će biti recenzirani.

 • Zbornik radova se objavljuje u elektronskom obliku tako da nije ograničen broj strana

Najbolji radovi biće objavljeni u časopisu JAES koji se indeksira u bazi SCOPUS.

Programski Odbor KoISO - Konferencija liderstva u poslovanju, srdačno Vas poziva da prijavite rad.

Svi radovi koji obrađuju teorijsku i praktičnu primena liderstva u poslovanju su dobrodošli.

Relevantne teme uključuju, ali nisu ograničene na:

 • Izgradnju kulture kvaliteta

 • Kvalitet i društvenu odgovornost

 • Poslovnu izvrsnost

 • Upravljanje rizicima

 • Kvalitet „outsourcinga“

 • Oruđa i metode kvaliteta

 • Unapređenje kvaliteta u industrijskom okruženju

 • Ekonomiju kvaliteta Izmene ISO 9001: 2015 i ISO 14001:2015

 • Sisteme integrisanog menadžmenta

 • Inovacije i kvalitet

 • Ocenjivanje usaglašenosti

 • Infrastrukturu kvaliteta

Važni datumi

15.05.2016. - Prijava abstrakata

20.05.2016. - Obaveštenje o prihvatanju abstrakata

29.05.2016. - Rok za dostavljanje konačnih radova

Pozivamo stručnjake iz oblasti kvaliteta i naučnike sa fakulteta i instituta, da svojim prisustvom daju doprinos ovoj konfereciji od međunarodnog značaja.

PRIJAVA RADA

MATRICA RADA


KLiP | Mašinski fakultet Beograd | 07. juni 2016. godine


KLiP | Hotel Slovenska Plaža | 15-16. juni 2016. godine