1. Konferencija liderstva u poslovanju

Naslovna  |  Govornici  |  Prijava rada  |  Nagrade  |  Program  |  Odbori  |  Informacije


OKUPIĆEMO

NAGRADIĆEMO

DISKUTOVAĆEMO

predstavnike

Uspešnih poslovnih sistema

Sertifikacionih tela

Institucija za standardizaciju

Akreditacionih tela

Konsultantskih kuća

Trening centara

Međunarodnih projekata

Metroloških institucija

Resornih ministarstava

Budva

Hotel Slovenska Plaža

15-16. juni 2016. godine

Privredne sisteme - nagradom GOLD QUALITY

Eksperte - novčanom nagradom od 50.000 RSD

Predstavnike medija - poklon iznenađenja

Za vas smo pripremili radionice, primere iz prakse
i okrugle stolove na aktuelne teme.

15.06.2016.
Radionica - Kvalitet u hotelijerstvu

Okrugli sto - Menadžment kvalitetom u vremenu neizvesnosti

16.06.2016.
Radionica - Izazovi tranzicije standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Okrugli sto - Menadžment kvalitetom kao liderski potencijal

o

Kvalitetu i društvenoj odgovornosti

o

Ekonomiji kvaliteta

o

Konkurentnosti privrede u Srbiji i razvoju poslovne izvrnosti

o

Upravljanju rizicima

o

Kvalitetu „outsourcinga“

o

Stanju i budućem razvoju metrološkog sistema u Srbiji

o

Unapređenju kvaliteta u industrijskom okruženju

o

Unapređenju kvaliteta u javnim uslugama

o

Izmenama ISO 9001: 2015 i ISO 14001:2015

o

Upravljanju procesima u integrisanim menadžment sistemima

o

Primenama i razvoju kvaliteta u akreditovanim laboratorijama

o

Inovacijama i kvalitetu

o

Stanju i budućem razvoju sistema akreditacije u Srbiji

o

Infrastrukturi kvaliteta

Mole se svi zainteresovani učesnici da pravovremeno rezervišu smeštaj i prevoz zbog prebukiranosti crnogorskog primorja u datom periodu.


KLiP | Mašinski fakultet Beograd | 07. juni 2016. godine


KLiP | Hotel Slovenska Plaža | 15-16. juni 2016. godine